Jô Soares: De Senna a Hebe, 5 entrevistas marcantes feitas pelo apresentador