Band contrata Glenda Kozlowski e anuncia programa esportivo de quase 12 horas